14 november 2019

In gesprek met Jan en Bjorn

Bekende gezichten in de binnenstad

Afgelopen zomer startten we de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem. Bij dit soort werkzaamheden zijn de voorman en uitvoerder onmisbare krachten. In Hattem is Jan  Eertink  de voorman. Hij is dagelijks op straat bij het werk te vinden. Jan is al 37 jaar werkzaam voor Siers en kent het klappen van de zweep. De uitvoerder voor dit project is Björn Kienhuis en hij zorgt ervoor dat de ‘mannen’ buiten hun werk kunnen doen.

Extra inspanning om het werk in de oude binnenstad goed te laten verlopen

Björn: “In een oude binnenstad als Hattem is er weinig ruimte in de straten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Er moeten veel extra werkzaamheden worden uitgevoerd om de straten bereikbaar te houden voor bewoners en hulpdiensten. We voeren bijvoorbeeld zand en de bestrating af, omdat er in de straat geen ruimte is dat tijdelijk op te slaan. Maar het is soms ook best een puzzel om alles goed te regelen. Denk aan de verkeersmaatregelen, het inplannen van elektramonteurs, het plaatsen van trillingsmeters, enz. Ik wil alles zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten. En dat vraagt extra aandacht”, legt Björn uit.

Archeologie en historische panden

Hij vervolgt: “Wat deze situatie ook uniek maakt, is dat in vrijwel het hele werkgebied een archeoloog met ons meekijkt. Hij beoordeelt of er nog zaken met archeologische waarde zijn gevonden”. Jan knikt: “Zo troffen we pas nog een deel van de oude stadsmuur aan toen we in de Korte Kerkstraat aan het werk waren. En naast de beperkte ruimte, valt het me op dat veel oude leidingen in de grond liggen. Die zijn niet meer in gebruik, maar zijn in het verleden niet verwijderd. Die halen we er nu wel uit”, zegt Jan.

Communicatie met bewoners en winkeliers erg belangrijk

Bjorn geeft aan: “Een oude binnenstad betekent ook dat we te maken hebben met oude en in dit geval ook historische panden. Om te voorkomen dat beschadigingen optreden door trillingen van materieel, plaatsen we trillingsmeters en voeren we bouwkundige vooropnames uit. Een project als dit is bewerkelijk en zoals Jan al aangaf, lopen we in Hattem tegen een aantal onvoorziene dingen aan. Dat betekent extra werk. Wat heel belangrijk is, is het contact met de bewoners. We willen goede afspraken maken over bijvoorbeeld het overzetten van de aansluitingen. Daarover moeten we goed communiceren”.

Met elkaar overleggen als er bijzonderheden zijn

Jan vult aan: “Dat is echt heel belangrijk. We hebben extra aandacht voor de bewoners in de binnenstad. We willen ervoor zorgen dat zij zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Daarom helpen we hen met kleine dingen kleine dingen en zorgen we ervoor dat alle woningen zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Door met hen in gesprek te blijven en alles goed uit te leggen, zie ik dat bewoners veel begrip hebben voor de situatie. Ze snappen dat de werkzaamheden moet gebeuren. Het is goed om te zien dat bewoners zelf ook netjes overleggen als er bijzonderheden zijn aan hun kant. Denk aan verhuizen of ziekenbezoek. In die gevallen proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met de situatie”, sluit Jan af.

Planning

Meteen in januari starten we me de werkzaamheden in de winkelstraat. Deze planning is afgestemd met de winkeliers. Zij en omwonenden krijgen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in november. Een paar weken voor de start van de werkzaamheden, ontvangen winkeliers en omwonenden in de Kerkstraat dan uitgebreide informatie over wat er precies gaat gebeuren.