11 juli 2019

Inloopmiddag 18 juli voor zuidelijk deel Hattemse binnenstad

tijdelijke gasleiding

Direct na de zomervakantie starten Vitens en Liander in het zuidelijk deel van de Hattemse binnenstad met het vervangen van elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen. We nodigen bewoners en ondernemers graag uit voor een inloopmiddag en -avond op donderdag 18 juli van 16.00 uur tot 19.00 uur in ons informatiepunt.

Omwonenden zo goed mogelijk informeren

Wij willen omwonenden rondom de werkzaamheden zo goed mogelijk informeren over wat het werk inhoudt, de planning, de alternatieve verkeersroutes en de mogelijke hinder. Omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd voor de inloopmiddag- en avond aan de Ridderstraat 17-19 in Hattem. Liander, Vitens en Siers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Werkzaamheden starten direct na de zomervakantie

Het vervangen van de leidingen en kabels in Hattem is een omvangrijk project. De werkzaamheden worden per straat gefaseerd uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk starten, krijgen aan- en omwonden van ons een brief met de startdatum en aanvullende informatie.

Bent u verhinderd of op vakantie?

Geen probleem. Iedere donderdagmiddag is ons informatiepunt van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor een inloopspreekuur. U kunt dan gerust bij ons binnenlopen en u laten informeren. Ook vindt u op deze site uitgebreide informatie.